Ze względu na zagrożenie związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ dotyczącym ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń informujemy,
że do dnia 27.03.2020r. (z możliwością przedłużenia):

 1. Świadczenia lekarskie pacjentom kontynuującym leczenie będą udzielane przede wszystkim w formie teleporady
 2. Pacjenci pierwszorazowi z kategorią "stabilny" proszeni są o przekładanie wizyt na późniejsze terminy

Terminy wizyt należy przekładać poprzez kontakt z Rejestracją: tel. 85 654 54 54 lub 85 674 66 00, a także poprzez dedykowany adres mailowy: przychodnia_legeartis@op.pl

REHABILITACJA będzie nieczynna do dn.27.03.2020r.

Poradnie specjalistyczne


 • E-rejestracja

  Pracownia EEG / USG Doppler

  Badanie EEG jest nieinwazyjnym badaniem czynności mózgu, które przeprowadza się za pomocą aparatu zwanego elektroencefalografem. Aparat ten zapisuje zmiany elektryczne, które powstają w milionach komórek nerwowych mózgu, podobnie jak w czasie EKG zapisuje się czynność serca. Badanie jest niebolesne i nie ma żadnych szkodliwych oddziaływań na organizm człowieka. Pacjenci leczeni w SN ZOZ Lege Artis w Poradni Neurologicznej i Zdrowia Psychicznego w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ i kierowani na EEG przez specjalistów neurologii i psychiatrii nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wykonania tego badania.

  Cennik usług

  EEG – osoba dorosła – 100 zł
  EEG – dziecko 10 – 16 r.ż. – 100 zł

  Wskazania do badania EEG

  1. Rozpoznanie oraz określenie rodzaju napadów padaczkowych, śledzenie wyników leczenia w czasie.
  2. Diagnostyka utrat świadomości.
  3. Zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech senny).
  4. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wieku dziecięcego.
  5. Zaburzenia funkcji poznawczych i procesu uczenia się (od wczesnego dzieciństwa do okresu dorastania).
  6. Nadpobudliwość psychoruchowa (hamowanie w zachowaniu, trudności z koncentracją.
  7. Zaburzenia pamięci, rozwoju mowy, jąkanie się.
  8. Inne choroby takie jak: zaburzenia otępienne, choroba Alzheimera.
  Rehabilitacja Białystok

  Pracownicy

  USG Doppler

  USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych jest podstawowym badaniem pozwalającym na wykrycie i zdiagnozowanie chorób układu tętniczego. USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych to badanie nieinwazyjne i bezbolesne, dostarczające precyzyjnych informacji na temat ewentualnych schorzeń.

  Pacjenci leczeni w SN ZOZ Lege Artis w Poradni Neurologicznej w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ i kierowani na USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych przez specjalistów neurologii nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wykonania tego badania.

  Pracownicy