Poradnie specjalistyczne


 • E-rejestracja

  Pracownia EEG / USG Doppler

  Badanie EEG jest nieinwazyjnym badaniem czynności mózgu, które przeprowadza się za pomocą aparatu zwanego elektroencefalografem. Aparat ten zapisuje zmiany elektryczne, które powstają w milionach komórek nerwowych mózgu, podobnie jak w czasie EKG zapisuje się czynność serca. Badanie jest niebolesne i nie ma żadnych szkodliwych oddziaływań na organizm człowieka. Pacjenci leczeni w Poradni Neurologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego Lege Artis w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ i kierowani na EEG przez specjalistów neurologii i psychiatrii nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wykonania tego badania.

  Cennik usług

  EEG – osoba dorosła – 200 zł

  Wskazania do badania EEG

  1. Rozpoznanie oraz określenie rodzaju napadów padaczkowych, śledzenie wyników leczenia w czasie.
  2. Diagnostyka utrat świadomości.
  3. Zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech senny).
  4. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wieku dziecięcego.
  5. Zaburzenia funkcji poznawczych i procesu uczenia się (od wczesnego dzieciństwa do okresu dorastania).
  6. Nadpobudliwość psychoruchowa (hamowanie w zachowaniu, trudności z koncentracją.
  7. Zaburzenia pamięci, rozwoju mowy, jąkanie się.
  8. Inne choroby takie jak: zaburzenia otępienne, choroba Alzheimera.
  Rehabilitacja Białystok

  Pracownicy

  USG Doppler

  USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych jest podstawowym badaniem pozwalającym na wykrycie i zdiagnozowanie chorób układu tętniczego. USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych to badanie nieinwazyjne i bezbolesne, dostarczające precyzyjnych informacji na temat ewentualnych schorzeń.

  Pacjenci leczeni w Poradni Neurologicznej Lege Artis w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ i kierowani na USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych przez specjalistów neurologii nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wykonania tego badania.

  Pracownicy