Ze względu na zagrożenie związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ dotyczącym ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń informujemy,
że do dnia 27.03.2020r. (z możliwością przedłużenia):

 1. Świadczenia lekarskie pacjentom kontynuującym leczenie będą udzielane przede wszystkim w formie teleporady
 2. Pacjenci pierwszorazowi z kategorią "stabilny" proszeni są o przekładanie wizyt na późniejsze terminy

Terminy wizyt należy przekładać poprzez kontakt z Rejestracją: tel. 85 654 54 54 lub 85 674 66 00, a także poprzez dedykowany adres mailowy: przychodnia_legeartis@op.pl

REHABILITACJA będzie nieczynna do dn.27.03.2020r.

Poradnie specjalistyczne


 • E-rejestracja

  Poradnia logopedyczna

  Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną w przypadku:

  Pacjent ma możliwość korzystania z nowoczesnych programów przeznaczonych do usprawniania czytania, pisania i mówienia, m. in. Afa – systemu firmy Harpo oraz Multimedialnej Rehabilitacji Afazji firmy Komlogo. W szczególnych przypadkach możliwe jest prowadzenie terapii w domu pacjenta.

  Rehabilitacja Białystok

  Pracownicy