Poradnie specjalistyczne


 • E-rejestracja

  Poradnia psychologiczna

  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna realizuje porady lekarskie psychiatryczne i psychologiczne na miejscu oraz w domu chorego. Ponadto prowadzi wszelkie formy psychoterapii – grupową, małżeńską, indywidualną, systemową, psychodramę, terapię anoreksji, itd… Personel obu poradni stanowią psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki i pracownik socjalny – posiadający wysokie kwalifikacje w postaci certyfikatów psychoterapeuty oraz wieloletnie doświadczenie w klinicznej pracy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

  Do Poradni Psychologicznej konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty świadczącego usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Skierowania mogą wystawiać także lekarze psychiatrzy świadczący usługi w naszej poradni.

  Rehabilitacja Białystok

  Pracownicy