Ze względu na zagrożenie związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ dotyczącym ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń informujemy,
że do dnia 27.03.2020r. (z możliwością przedłużenia):

 1. Świadczenia lekarskie pacjentom kontynuującym leczenie będą udzielane przede wszystkim w formie teleporady
 2. Pacjenci pierwszorazowi z kategorią "stabilny" proszeni są o przekładanie wizyt na późniejsze terminy

Terminy wizyt należy przekładać poprzez kontakt z Rejestracją: tel. 85 654 54 54 lub 85 674 66 00, a także poprzez dedykowany adres mailowy: przychodnia_legeartis@op.pl

REHABILITACJA będzie nieczynna do dn.27.03.2020r.

Poradnie specjalistyczne


 • E-rejestracja

  Poradnia psychologiczna

  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna realizuje porady lekarskie psychiatryczne i psychologiczne na miejscu oraz w domu chorego. Ponadto prowadzi wszelkie formy psychoterapii – grupową, małżeńską, indywidualną, systemową, psychodramę, terapię anoreksji, itd… Personel obu poradni stanowią psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki i pracownik socjalny – posiadający wysokie kwalifikacje w postaci certyfikatów psychoterapeuty oraz wieloletnie doświadczenie w klinicznej pracy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

  Do Poradni Psychologicznej konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty świadczącego usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Skierowania mogą wystawiać także lekarze psychiatrzy świadczący usługi w SN ZOZ Lege Artis.

  Rehabilitacja Białystok

  Pracownicy